กิจกรรมที่สาม

ttp://www.youtube.com/watch?v=csJbMqVd8pY?rel=0&w=640&h=480]

Advertisements

กิจกรรมที่สอง

การประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2555 (แทรกรูปภาพโดยการอัพโหลด หรือเพิ่ม) เลือกรูป

ยินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่โปร่งนก

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2555 อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก